Een groener lab begint bij jezelf (deel 1)

Een groener lab begint bij jezelf!

De komst van automatisering binnen het lab kent veel positieve gevolgen. Een pipeteersysteem is minder foutgevoelig en verhoogt de reproduceerbaarheid. Maar het automatiseren van processen in het lab heeft ook een nadelige kant. Doordat de doorvoer vele malen hoger is met een geautomatiseerd systeem ten opzichte van manueel, is de afvalstroom ook hoger. Jaarlijks wordt 35 miljoen kilogram aan pipettips weggegooid na slechts eenmalig gebruikt te zijn! Zou het niet mooi zijn om hier iets aan te doen?

Veel van hedendaagse analyses vereisen het gebruik van disposable pipettips, om contaminatie te voorkomen. Het aantal pipettips op de afvalberg groeit hierdoor exponentieel en is ondertussen zo groot, dat wanneer deze allemaal naast elkaar worden geplaatst er 6 keer rond de aarde gecirkeld kan worden!

Het scheiden van plastic afval is inmiddels helemaal ingeburgerd, met dank aan het oranje ‘plastic hero’mannetje. Niet alleen thuis, maar ook op de werkvloer wordt hier aandacht aan besteedt. Helaas ligt dit voor laboratoria anders. Veel van de gebruikte plastic materialen zijn besmet en moeten worden afgevoerd met ‘biohazard’.

Natuurlijk is het mogelijk om te bekijken of het aantal tips geminimaliseerd kan worden binnen een analyse. Bewust omgaan met plastic materiaal is een goede start van het verduurzamen van het lab!

Een volgende optie om te bekijken, is het hergebruiken van tips. Tot op heden was dit moeijk te realiseren, cross-contaminatie was hierbij een risico. Maar met de TipNovus van Grenova kunnen plastic pipettips nu gewassen en gesteriliseerd worden! De gewassen tips kunnen veilig hergebruikt worden, er is geen kans meer op cross-contaminatie. Behalve het positieve effect op het milieu, levert dit ook een besparing op van gemiddeld 90%  op uw tipkosten!

Bent u benieuwd wat de TipNovus voor uw lab zou kunnen betekenen? Bezoek ons dan tijdens Lab Automation.

Have any questions?

Send us a message!

Cookie notice

Our website uses cookies to improve the user experience, by continuing your visit to our site you agree to our usage of said  cookies.